Εφαρμογή της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου κατά το σχολικό έτος 2013-2014

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας το σχολικός έτος 2013 – 2014.

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ.

Print Friendly, PDF & Email