Επιμορφωτική συνάντηση για το μάθημα Τεχνολογίας Γ΄ Γυμνασίου

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015 διεξήχθη με επιτυχία το σεμινάριο για το νέο μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ Γυμνασίου, που διοργανώθηκε στην κεντρική αίθουσα του ΥΠΟΠΑΙΘ από Σχολικούς Συμβούλους Αττικής. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο νέο αυτό μάθημα, Περισσότερα …