Επιμορφωτικό Σεμινάριο για το μάθημα Τεχνολογία του Γυμνασίου

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Μαρία Παπαδοπούλου – Πούλου κλάδου ΠΕ17 Πολιτικών και Κωνσταντίνος Καλτσάς κλάδου ΠΕ17 Ηλεκτρολόγων διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα: «Καλές διδακτικές πρακτικές του μαθήματος της Τεχνολογίας, Χρήση εικονικού εργαστηρίου». Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 02-12-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρες 12:00 Περισσότερα …