Νέος Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Οργανισμός του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ισχύς του νέου Οργανισμού αρχίζει 2 μήνες μετά τη δημοσίευσηή του στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Στο νέο Οργανσιμό προβλέπεται η λειτουργία Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Επίσης Η Γενική Περισσότερα …