Παρουσίαση του Νέου ΕΠΑΛ

Στις 17-09-2013 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4186/2013: Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 193/Α/2013). Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπάιδευση. Στο χώρο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης οι σημαντικότερες αλλαγές είναι η κατάργηση των ΕΠΑ.Σ. και η Περισσότερα …

1ο ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – Ηφαίστειο: προσομοίωση έκρηξης

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας "Το Ηφαίστειο της Σαντορίνης στο χώρο και το χρόνο" που πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΓΕΛ Ελληνικού κατά το σχολικό έτος 2012-2013 από μαθητές της Β΄ τάξης, η ομάδα "4η Συμφωνία" κατά τη διάρκεια της παρουσίασης διεξήγαγε Περισσότερα …