Λειτουργία Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης στον ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε στον Ο.Α.Ε.Δ. η λειτουργία 2 Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) στον Τομέα του Τουρισμού (μία στην Αθήνα και μία στο Ηράκλειο της Κρήτης). Οι επιλεγείσες ειδικότητες είναι: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, τεχνίτης Εστιατορίου- Επισιτισμού και Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Ξενοδοχοϋπάλληλοι).

Στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης θα υλοποιηθεί τριετές πρόγραμμα απευθυνόμενο σε αποφοίτους τουλάχιστον υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, ηλικίας 18-20 ετών, στηριζόμενο στο δυικό σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο θα περιλαμβάνει σε όλα τα έτη:

(α) ενδοσχολική εκπαίδευση διάρκειας 4 μηνών κατ’ έτος, η οποία θα γίνεται κατά τη διάρκεια της χαμηλής τουριστικής περιόδου και 

(β) μαθητεία σε εργασιακό χώρο διάρκειας 8 μηνών κατ’ έτος, η οποία θα υλοποιείται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, κατά τη διάρκεια της υψηλής τουριστικής περιόδου σε επιχειρήσεις κυρίως του ιδιωτικού τομέα.

Οι ειδικότητες θα λειτουργήσουν στις σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, στο Καλαμάκι Αττικής και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι Περαματικές ΣΕΚ θα λειτουργήσουν με την υποστήριξη του γερμανικού ομοσπονδιακού υπουργείου Παιδείας και Ερευνας και της Ακαδημίας της DEKRA σε συνεργασία με τη Robinson Club (θυγατρική της TUI) με πρόγραμμα εκπαίδευσης βασισμένο στα γερμανικά πρότυπα.

 

Print Friendly, PDF & Email