Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 28/2015 "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία."

Με αυτό το Προεδρικό Διάταγμα κωδικοποιήθηκαν όλες οι διατάξεις για την πρόσβαση πολιτών στα δημόσια στοιχεία. Το νομικό αυτό κείμενο έχει μεγάλη σημασία τόσο για τους δημοσίους υπαλλήλους όσο και για τους πολίτες που θέλουν να γνωρίζουν τι δικαιούνται, τι όχι και υπό ποιους όρους.

Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 28/2015 μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Print Friendly, PDF & Email