Βιογραφικό

kaltsasΚωνσταντίνος Καλτσάς του Χρήστου

Επάγγελμα : Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγων

Θέση: Γ’ Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης, Περιφέρειας Αττικής

E-Mail: kaltsask@gmail.com

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Δημόσια Διοίκηση – Εκπαιδευτική Διοίκηση – Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος (2018)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (Master Of Science In Statistics) με κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών» – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (2008).

Πτυχίο «Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού» του Τμήματος Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (1987).

Επιμόρφωση στην Πληροφορική στο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και στο ΤΕΙ Πειραιά.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην TUV AUSTRIA AKADEMIE στη Βιέννη με τίτλο «Health and Safety in School Labs –Guidelines & OSHA Laboratory Standard» στο πλαίσιο προγράμματος κινητικότητας Leonardo Da Vinci από 01/01/2013 έως 07/01/2013.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης για εκπαιδευτές θεωρητικού μέρους στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» συνολικής διάρκειας 300 ωρών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 03/07/2006 μέχρι 28/01/2007 από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.».

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Διευθυντικών Στελεχών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα Δημόσιο Μάνατζμεντ. στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (8/4/2002 – 9/4/2002).

Σεμινάριο Διευθυντών, Αναπληρωτών Διευθυντών και Στελεχιακού Δυναμικού των Δ.Ι.Ε.Κ. στη Χαλκίδα με θέματα Διοικητικά και M.I.S. – Δίκτυα Πληροφορικής (13/5/1999 – 17/5/1999).

Σεμινάριο που οργάνωσε ο Ο.Ε.Ε.Κ., με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην χρήση Η/Υ», διάρκειας εκατό (100) ωρών (17/5/1993 – 30/6/1993).

Σεμινάριο που οργάνωσε ο Ο.Ε.Ε.Κ., με θέμα «Σχεδίαση Η/Μ κατασκευών με τη χρήση Η/Υ», διάρκειας εκατό (100) ωρών (25/10/1993 – 20/12/1993).

Σεμινάριο που οργάνωσε ο Ο.Ε.Ε.Κ., με θέμα «3 – Διάστατη Ηλεκτρονική Σχεδίαση», διάρκειας τριάντα (30) ωρών (18/4/1994 – 13/5/1994).

Σεμινάριο που οργάνωσε ο Ο.Ε.Ε.Κ., με θέμα «Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (P.L.C.)», διάρκειας ογδόντα (80) ωρών (22/12/1994 – 14/5/1995).

Πρόγραμμα επιμόρφωσης καθηγητών ΤΕΕ στο ΤΕΙ Πειραιά διάρκειας 80 ωρών με θέμα «Δίκτυα Η/Υ» (5/1999 – 7/1999).

Σεμινάριο Εκπαιδευτών των Δ.Ι.Ε.Κ. που διοργάνωσε ο Ο.Ε.Ε.Κ. στην Αθήνα (15/9/2001 – 17/9/2001).

Επιμορφωτικό σεμινάριο για τη δομημένη καλωδίωση που οργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος των Ηλεκτρολόγων Χ. Ορφανός σε συνεργασία με την εταιρεία NETPLEX ΕΠΕ και πραγματοποιήθηκε στις 19/3/2005.

Επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε Ηλεκτρονική Μάθηση για Στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης», διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών (10/4/2006 – 14/4/2006).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

02/2013 – 10/2018: Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

03/2015 – σήμερα: Επιστημονικός Σύμβουλος του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

05/2013 – 03/2015: Μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

06/2010 – 03/2014: Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

12/2013 – 03/2014: Πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών του Ο.Α.Ε.Δ.

11/2011 – 02/2013: Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με παράλληλη άσκηση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού.

12/2010 – 11/2011: Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) με παράλληλη άσκηση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού.

03/2010 – 11/2010: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).

05/2010 – 11/2010: Μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης (European Training Foundation – ETF).

11/2011 – 06/2013: Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα.

07/2010 – 11/2011: Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.).

03/2011 – 12/2012: Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.).

05/2010 – 11/2010: Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.).

06/2010 – 11/2010: Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.).

06/2009 – 03/2010: Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Πιστοποίησης (Κ.Ε.Π.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

06/2008 – 03/2010: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με αρμοδιότητες Υπευθύνου Σπουδών και Έρευνας.

01/2008 – 06/2008: Υποδιευθυντής στο 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω.

09/2003 – 07/2004: Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).

09/2002 – 08/2003: Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Πληροφορικής του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).

12/2000 – 08/2002: Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ενταγμένος:

Στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) στον «Τομέα Νέων Τεχνολογιών».

Στο Μητρώο Επιμορφωτών του Προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο Θεωρητικό μέρος – Πρακτικό μέρος – Βασικές δεξιότητες στη χρήση πληροφορικής στις ακόλουθες κατηγορίες: Σχεδιαστές, αναλυτές και προγραμματιστές συστημάτων υπολογιστών, Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι, Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Έχω διδάξει ως:

Εισηγητής σε επιμορφωτικά προγράμματα του Τομέα Νέων Τεχνολογιών του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (επιμορφωτικά προγράμματα πληροφορικής και εφαρμογής του κοινού πλαισίου αξιολόγησης στη δημόσια διοίκηση) (2000 – 2018).

Εισηγητής σε επιμορφωτικά προγράμματα Δημοσίων Υπαλλήλων του Κοινωνικού Πολύκεντρου στον Τομέα Πληροφορικής (2007 – 2015).

Εκπαιδευτής σε επιμορφωτικά προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών σε Βασικές Δεξιότητες (2003 – 2004).

Εκπαιδευτής σε προγράμματα κατάρτισης των Κ.Ε.Κ. στον Τομέα Πληροφορικής (2004 – 2009).

Εκπαιδευτής σε προγράμματα κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. στους Τομείς Πληροφορικής και Ηλεκτρολογίας (1997 – 2009).

Εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (1989 – 1998, 2004 – 2008).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ως Πρόεδρος του ΕΟΠΠ (διάδοχος του ΟΕΕΚ) και του ΕΟΠΠΕΠ (12/2010 – 2/2013).

Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ως Πρόεδρος του ΕΟΠΠΕΠ (καθολικός διάδοχος του ΕΚΕΠΙΣ) (11/2011 – 2/2013).

Υπεύθυνος έργου της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» που υλοποιείται από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) (2017 – 2020).

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου «Απόκτηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τους Δημοσίους Υπαλλήλους με τη Συμβολή Δομών του Συνδικαλιστικού Κινήματος» που υλοποιήθηκε από το Κοινωνικό Πολύκεντρο (2009).

Οργανωτικός υπεύθυνος του έργου «Βελτίωση διοικητικών και οργανωτικών δεξιοτήτων εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα» που υλοποιήθηκε από το Κοινωνικό Πολύκεντρο (2008).

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας – Προγράμματα υποστήριξης της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες» στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2002 – 2003).

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου «Δημιουργία Μητρώου Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.» στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2003 – 2004).

Μέλος της Τριμερούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας του Ο.Ε.Ε.Κ. (2002 – 2003).

Μέλος της Τριμερούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας του Ο.Ε.Ε.Κ. (2003 – 2004).

Συμμετοχή ως ειδικός επιστήμονας και εξεταστής πρακτικού μέρους στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ο.Ε.Ε.Κ. (2000 – 2009).

Μέλος της επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών εξοπλισμού πληροφορικής του Ο.Ε.Ε.Κ. και των Δημοσίων ΙΕΚ (2000 – 2004).

Μέλος των Επιτροπών Διενέργειας Ανοικτών και Κλειστών Διαγωνισμών της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και των Δημοσίων ΙΕΚ (2000 – 2004).

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΟΜΙΛΙΕΣ

Συγγραφή βιβλίου με τίτλος «Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο – Σχολικό έτος 2017-2018», ISBN: 978-960-93-9168-9, Ηλεκτρονική Έκδοση (Νοέμβριος 2017).

Συγγραφή της μελέτης με τίτλο: «Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (ΣΕΚ)» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (01/12/2016 – 28/02/2017).

Συγγραφή Οδηγού για τον εκπαιδευτικό, συνοδευόμενο και από ανάλογο υποστηρικτικό υλικό (σενάρια καλών πρακτικών) για το μάθημα της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο, στο πλαίσιο συμμετοχής μου ως μέλος της επιτροπής αναμόρφωσης του αναλυτικού προγράμματος της Τεχνολογίας στις Α’ και Β’ τάξεις του Γυμνασίου και εκπόνησης νέου αναλυτικού προγράμματος για την Γ’ Γυμνασίου. Η επιτροπή συγκροτήθηκε με αριθμ. 13/10-03-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και ο Οδηγός για τον εκπαιδευτικό εγκρίθηκαν με την αριθμ. 48/21-08-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..

Συγγραφή Εκπαιδευτικού Υλικού στην ενότητα: Ψηφιακά Εργαλεία Διαχείρισης Έργων και Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων του έργου «Απόκτηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τους Δημοσίους Υπαλλήλους με τη Συμβολή Δομών του Συνδικαλιστικού Κινήματος» που υλοποίησε το Κοινωνικό Πολύκεντρο (2009).

Ανάπτυξη Υλικού Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 4 επιμορφωτικά προγράμματα με τίτλο «Επεξεργασία Κειμένων, Γραμματειακή Υποστήριξη, Οργάνωση Γραφείου» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (2008).

Κριτής του βιβλίου «Χρήση Η/Υ (Πολυμέσα Λογισμικό Εφαρμογών Γραφείου)», 2ου κύκλου ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.

Συμμετοχή στην ομάδα της Χαρτογράφησης του χώρου της Ειδικής Αγωγής στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «Χαρτογράφηση – Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής» το οποίο υλοποιήθηκε από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2003 – 2004).

Μέλος της ομάδας σύνταξης του Κανονισμού Κατάρτισης της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου των Ι.Ε.Κ.

Ομιλίες – παρουσιάσεις σε ημερίδες και συνέδρια σχετικά με θέματα Διά Βίου Μάθησης, Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, Πιστοποίησης Προσόντων και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (2002 -2013).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Πρόεδρος του Δ.Σ της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.) (2016 – 2018).

Γραμματέας του Δ.Σ της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.) (1989 – 1992).

Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ.).

Μέλος της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.).

Μέλος του Διοικητικού Επιμελητηρίου – Όμιλος Διοικητικών Επιστημόνων (Δ.Ε.Ε.).

Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.).

Μέλος της Πανελλήνιας Παιδαγωγικής Εταιρείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.ΠΕ.Δ.Ε.).

Μέλος της Ένωσης Αποφοίτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Μέλος του «ΔΙΚΤΥΟΥ» για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Print Friendly, PDF & Email