Επιμορφωτικό Σεμινάριο για το μάθημα Τεχνολογία του Γυμνασίου

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Μαρία Παπαδοπούλου – Πούλου κλάδου ΠΕ17 Πολιτικών και Κωνσταντίνος Καλτσάς κλάδου ΠΕ17 Ηλεκτρολόγων διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα: «Καλές διδακτικές πρακτικές του μαθήματος της Τεχνολογίας, Χρήση εικονικού εργαστηρίου».

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 02-12-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρες 12:00 – 14:00 μ.μ.  στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι το ακόλουθο:

Ενότητα 1η: Παρουσίαση του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος  για την Γ΄ Τάξη – Νίκος Ηλιάδης, Επίτιμος Σύμβουλος Π.Ι.

Ενότητα 2η: Αξιοποίηση εικονικών εργαστηρίων στο μάθημα της τεχνολογίας για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου  – Ηρακλής  Ντούσης, Εκπαιδευτικός   Δ.Ε.

Ενότητα 3η: Άσκηση των συμμετεχόντων στα εργαστήρια της σχολής για την  Αξιοποίηση εικονικών εργαστηρίων στο μάθημα της τεχνολογίας στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου – Ηρακλής Ντούσης, Εκπαιδευτικός   Δ.Ε., Αναστάσιος  Καραγκούνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ.

Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων  ΠΕ17.01, ΠΕ17.05, ΠΕ17.11 της ειδικότητας των Δομικών,  των ΔΔΕ  Α΄, Γ΄, και Δ΄ Αθήνας και  ΠΕ17.03, ΠΕ17.07 της ειδικότητας των Ηλεκτρολόγων των ΔΔΕ Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, που διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας στα Γυμνάσια.

Print Friendly, PDF & Email