Επιμορφωτική συνάντηση για το μάθημα Τεχνολογίας Γ΄ Γυμνασίου

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015 διεξήχθη με επιτυχία το σεμινάριο για το νέο μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ Γυμνασίου, που διοργανώθηκε στην κεντρική αίθουσα του ΥΠΟΠΑΙΘ από Σχολικούς Συμβούλους Αττικής.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο νέο αυτό μάθημα, το οποίο εισάγεται για πρώτη φορά στην Γ΄ γυμνασίου κατά το τρέχον σχολικό έτος. Το συγκεκριμένο μάθημα, από το περιεχόμενό του, έχει ιδιαίτερες παιδαγωγικές απαιτήσεις καθώς προϋποθέτει σημαντική ενεργοποίηση των ίδιων των μαθητών κατά τη διεξαγωγή του (εργασίες, κατασκευές, σεμινάρια κλπ). Επιπλέον, απαιτούνται εναλλακτικές προσεγγίσεις κατά τη διδασκαλία του, ανάλογα με τις υποδομές του σχολείου και τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή (ετοιμότητα, δεξιότητες, ενδιαφέροντα, εμπειρίες κλπ).   

Απευθύνονταν σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Αττικής που διδάσκουν το μάθημα, ισότιμα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των αναθέσεων.

Συγκεκριμένα, στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήδη το διδάσκουν στα Γυμνάσια αλλά και σε εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ όπου υπάρχουν εκπαιδευτικοί στους οποίους ενδέχεται να ανατεθεί το μάθημα της Τεχνολογίας Γυμνασίου.

Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελούνταν από τους παρακάτω Σχολικούς Συμβούλους Αττικής.

Ευστάθιος Ζωγόπουλος ΠΕ12

Κώστας Καλτσάς ΠΕ17

Στέλιος Καραγιάννης ΠΕ17

Νικόλαος Καραγεώργος ΠΕ12

Αθανάσιος Κονταξής ΠΕ12

Χρύσα Λαλαζήση  ΠΕ12

Μιχάλης Λαγουδάκος ΠΕ12

Νικόλαος Νικολάου ΠΕ12

Χάρις Ορφανός ΠΕ12

Σταύρος Πάγκαλος ΠΕ12

Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕ17

Βασίλης Παπευθυμίου ΠΕ17

Βασίλης Πολύδωρος ΠΕ14

Λάζαρος Σοφιανίδης ΠΕ12

Ειρήνη Φωτίου ΠΕ14

Λεμονής Ψαρράς ΠΕ12

Η πρόσκληση του σεμιναρίου

Οι εισηγήσεις του σεμιναρίου

Το νέο ΑΠΣ του προγράμματος – Ν. Ηλιάδης

Φτιάχνοντας τον ερευνητή – Γ. Τζωρτζάκης

Προτάσεις και παραδείγματα – Γ. Τούρλος

Προτάσεις και παραδείγματα – Η. Ντούσης (σύνδεση στην ιστοσελίδα)

Print Friendly, PDF & Email