Παρουσίαση του Νέου ΕΠΑΛ

Στις 17-09-2013 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4186/2013: Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 193/Α/2013).

Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπάιδευση. Στο χώρο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης οι σημαντικότερες αλλαγές είναι η κατάργηση των ΕΠΑ.Σ. και η θεσμοθέτηση ενός τύπου σχολείου στη Δευτεροβάθμια ΤΕΕ, του νέου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας για το νέο ΕΠΑ.Λ. δημιούργησα μια παρουσίαση την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Print Friendly, PDF & Email