Παρουσίαση του Νέου ΕΠΑΛ

Στις 17-09-2013 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4186/2013: Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 193/Α/2013). Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπάιδευση. Στο χώρο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης οι σημαντικότερες αλλαγές είναι η κατάργηση των ΕΠΑ.Σ. και η Περισσότερα …