Συμμετέχοντες στο επιμορφωτικό σεμινάριο της 24 & 26/2/2014

Η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής για το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Ελέγχοι, Δοκιμές, Μετρήσεις και Αξιολόγησή τους σύμφωνα με την Υ.Δ.Ε., και τα σύγχρονα κατά CENELEC Πρότυπα” ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014. Τον πίνακα συμμετεχόντων στο πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο Περισσότερα …