Αξιολόγηση – Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Θέσεις κι απόψεις

Ως δημόσιοι λειτουργοί της εκπαίδευσης με πρωτεύοντα ρόλο την παιδαγωγική καθοδήγηση έχουμε χρέος να στηρίξουμε βασικές αξίες και αρχές της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, ιδιαίτερα στη δύσκολη αυτή περίοδο. Πρωτίστως οφείλουμε να εφαρμόζουμε τους νόμους και να υπηρετούμε Περισσότερα …