Ρύθμιση επαγγελματικών δικαιωμάτων ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ

Εκδόθηκε Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νικόλαου Φίλη με την οποία ρυθμίζονται επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ειδικοτήτων του παλαιού ΕΠΑΛ  και των ΕΠΑΣ (ΥΑ Φ12/29247/Δ4 ΦΕΚ Β’ 513/29-02-2016).

Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται η αντιστοιχία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων του παλαιού ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. με τα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων ΤΕΕ Β’ ή Α’ κύκλου σπουδών. Εξασφαλίζεται έτσι στους αποφοίτους η ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και η πρόσβαση στις ευκαιρίες απασχόλησης στην ειδικότητά τους.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά την εισήγηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), του αρμοδίου δηλαδή φορέα για τον καθορισμό και την απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Την απόφαση μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Print Friendly, PDF & Email