Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2012-2013 από το ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ

Οι Ετήσιες Εκθέσεις του 2012-2013 και 2014 για την εκπαίδευση εστιάζουν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας σε βάθος δωδεκαετίας (2001-2012). Η παρούσα έκθεση (2012-2013) αποτελεί το Α’ Μέρος της συνολικής μελέτης και επικεντρώνεται στο ευρωπαϊκό και Περισσότερα …

Πρόγραμμα Μαθητείας για τους αποφοίτους της Τεχνικής Εκπαίδευσης

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους αποφοίτους της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, των σχολικών ετών 2011-2012 και 2012-2013 (και του σχολικού έτους 2010-2011 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) να συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης Περισσότερα …

Πρόγραμμα Erasmus για δημοσίους υπαλλήλους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει και για το έτος 2013 το «βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης – Erasmus for Public Administration» για δημόσιους υπαλλήλους των κρατών – μελών με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων τους και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών. Περισσότερα …