Πρόγραμμα Μαθητείας για τους αποφοίτους της Τεχνικής Εκπαίδευσης

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους αποφοίτους της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, των σχολικών ετών 2011-2012 και 2012-2013 (και του σχολικού έτους 2010-2011 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) να συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» – Β’ ΚΥΚΛΟΣ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ:

(α) Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ,

(β) Επαγγελματικών Σχολών – ΕΠΑΣ και

(γ) αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων – ΤΕΕ Β’ Βαθμίδας και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ: 10.11.13, 23:59

Πληροφορίες

Η Κ.Υ.Α. του προγράμματος

Οδηγός εγγραφής

Print Friendly, PDF & Email